Hvorfor velger man å tune traktoren?

Flissundet Motorservice har tunet ca 100 traktorer bare i 2021. Daglig leder Roger Bjørneseth anslår at han har tunet 600 traktorer totalt.

– Vår erfaring er at mange ikke bruker måleutstyr og ikke gjennomfører test av traktoren før man tuner og optimerer. Vår jobb er å optimere motoren optimalt slik at sluttresultatet blir best mulig. Vi har den tekniske kunnskapen og utstyret. Vi mener at vi gjør en grundig jobb og har sett såpass mye at vi trygt kan uttale oss om dette, sier daglig leder ved Flissundet Motorservice, Roger Bjørneseth. 

Roger Bjørneseth har sett det meste innen tuning av traktorer siden han etablerte Flissundet Motorservice tilbake i 1990. Det er mange løsninger i dag som lover å øke effekten på traktoren, men det er stor forskjell på hva resultatet blir tilslutt. Han viser til en vanlig problemstilling kundene kommer med:

– De har kjøpt nytt og større utstyr sammen med ny traktor, men så viser det seg at traktoren ikke er sterk nok, sier han.

Les også: Fordelen du får ved å tune din traktor

Powerbox

En av muligheten som finnes i dag er såkalt powerbox eller tuningsboks. Men boksen vil aldri klare å gjøre de endringene som vi kan, forteller Bjørneseth. 

– Boksene jobber på to måter: Den enkleste og rimeligste måten er at den kobles til trykksensorene til driftssystemet. Du manipulerer motoren og lurer høytrykkspumpa, slik at den tror at traktoren har lavere effekt enn den har, og vil da gi deg mer effekt, sier Bjørneseth. 

Her har Roger Bjørneseth tatt bilde ute hos kunde hvor det var montert powerbox.

– Så har du en andre måten hvor du kobler deg inn på dysen og injektorene slik at du manipulerer dysen. Men heller ikke her får du en fullverdig endring og optimering av motoren. Det vi ser når vi besøker kunder, hvor dette har vært prøvd, er at kurvene har i mange tilfeller vært elendig og effektøkningen er lav sammenlignet med en optimering slik vi gjør, sier han. 

Her ser man typisk powerboks kabling, her koblet fra.

Tuning av traktor

Det mange ikke tenker på er at det må gjøres et grundig forarbeid før man velger å øke effekten på traktoren.

– Grunnen til at du skal velge oss er at vi tar en grundig vurdering og analyse av hele traktoren. Vi tester hvordan effekt og hvordan den kjører før vi gjennomfører selve tuningen og optimering. Vi ser på effekten og ser på kurven til motoren. Vi går inn og gjør en analyse med dynamometer. Vi optimerer, effektester og chiptuner for å rette opp i kurven slik at den går jevnt og fint, sier han.

– Er det mye svingninger i kurven? Er det dropp i momentet og effekten som gjør at traktoren ikke trives og ikke er helt i hundre? Det kan skyldes feil på programvaren. Det kan være at programvaren er masseprodusert fra en fabrikant. Det er ikke sikkert at den er optimal for motoren og de andre komponentene som sitter i traktoren. Dette må man vite før man skal øke effekten, sier han.

Men Bjørneseth utelukker ikke at man kan oppnå økt effekt uten å gjøre tester i forkant.

– Man kan treffe ved å bare legge inn en programvare uten å gjøre noen tester på forhånd. Men hvis traktoren har blitt justert på tidligere, så kan den plutselig ha for mye effekt. Traktoren vil ikke gå bedre, og man kan i verste fall ende opp med å få mer problemer, sier han.

– Tidligere ble det ikke tatt målinger og grundige analyser i vår bransjen. Det skjer fortsatt i dag, men på grunn av at mange har hatt dårlige erfaringer fra tidligere, så har det gått utover bransjen sitt rykte, sier han.

Les også: Tunet traktoren  – fikk en ny hverdag 

Tuner traktoren hos deg

Flissundet Motorservice kan også gjennomføre tuning av traktor og effekttest med mobilt dynamometer. Det vil si at de kan utføre tuningen hjemme hos deg. Våren 2022 tar de med seg dynamometeret på tur til Sør- og Østlandet. Her kan du se hvor Flissundet Motorservice planlegger å reise:

https://flissundet.no/kategorier/traktortuning-ute-hos-kunde/

Etter å ha tunet over 600 traktorer, så forteller Roger Bjørneseth at det er i hovedsakelig tre spørsmål kundene lurer på:

  • Hvor mye effekt oppnår man?
  • Tåler traktoren effektøkningen?
  • Hvor mye drivstoff vil man spare?

– Økning av effekten vil variere, men i gjennomsnittet ligger det på pluss/minus 20 prosent, sier Bjørneseth. 

– Det er minimalt med skader så lenge man gjør det på rett måte: At det måles med dynamometer og sjekker det opp mot aktuell motor på traktoren, sier han.

– Forbruket går ned, men hvor mye kommer an på hvordan du bruker traktoren i det daglige. Jeg fikk nylig tilbakemelding fra en kunde som sa at han hadde tjent inn igjen optimering av traktoren etter bare et halvt års kjøring. Du kan kjøre motoren på lavere turtall og motoren kan ha samme effekt og dermed bruke mindre drivstoff, sier han.

Kontakt oss for bestilling eller andre spørsmål