GARANTI VERKSTED

Dersom bilen din omfattes av nybilgaranti, kan du selvsagt ta service hos oss.

Det skyldes at vi alltid utfører service og reparasjoner i henhold til bilfabrikantens anbefalinger – og at vi bare bruker reservedeler i henhold til foreskrevet kvalitet. Stemplet du får i serviceheftet forteller neste eier at denne bilen har vært eid av en som har brydd seg litt ekstra om den.

Meca logo

Som kunde av oss

Når du leverer bilen din hos oss, kan du være sikker på at alt arbeid utføres i henhold til bilens service- eller reparasjons anvisninger, og naturligvis med full garanti i følge forbrukerkjøpsloven som er 5 år.

Garanti på deler gis etter leverandørene våres sine retningslinjer.

Flissundet Motorservice AS er godkjent bilverksted av Statens Vegvesen. Godkjenningen reguleres av forskrift om kjøretøyverksted, fastsatt av Vegdirektoratet. Forskriften stiller strenge krav til både lokaler, teknisk utstyr, kompetanse, og kvalitetsstyringssystem.

Garanti tuning

Ved normal bruk av bilen vil ikke levetiden på bilen endres ved en ordinær tuning hos oss. Vi har dyktige teknikere som tester din bil før og etter endring av programvare. Dette gi deg som kunde stor trygghet om at din bil skal ha tilnærmet ha samme levetid som original.

Vi gir ingen garanti mot følgeskader på drivverk og motor om skade dette skulle oppstå i ettertid.

Ved «unormal» bruk som banekjøring, eller billøp kan skader oppstå da dette belaster kjøretøyet mer enn ved vanlig kjøring på vei.Det er også viktig å følge kjøretøyets service intervall nøye.

Feil drivstoff type eller ukyndig inngrep i kjøretøyets styringssystem etter at vi har omprogrammert bilen kan gi problemer. Har du noen unormale opplevelser eller annet du er usikker på m.h.t. bruk av bil etter tuning, spør oss om råd. Ta alltid kontakt med oss før du lar andre se på din bil.

Det er ikke lov å kopiere eller dele programvare med andre bileiere.

Informasjon til bileier ved tuning:
Endring er ikke i samsvar med fabrikkens data, fabrikkgaranti kan bortfalle. Endring gir økt moment og eller effekt. Følgeskader som kan oppstå pga. endring dekkes ikke av ordinær verkstedgaranti. Avgiftstatus kan være endret og det er bileiers ansvar å melde fra til forsikringsselskap og/eller Tollvesenet/Statens vegvesen. Endring kan utløse tilleggsavgift og endring av typegodkjenning.

Garanti oppgraderte deler og sporseksos

Spesialbestilte og elektriske deler tas ikke i retur. Følgeskader/arbeid dekkes ikke. Retur av deler må forhåndsgodkjennes. Kunde står selv for returomkostninger.

Garantien dekker ikke slitasje, ytre påvirkning, feilmontering eller bruk av produktet på en måte det ikke er beregnet for.

Bestill time i dag