HÅNDHOLDT TUNINGVERKTØY FOR VERKSTEDER OG BILEIERE

Dette allsidige tuningverktøyet gjør det mulig å tune bilen på en enkel måte. Koble deg enkelt til bilens diagnosekontakt (OBD-kontakt) og følg on-screen veiledning. Du kan velge om bilen skal være tunet eller original i løpet av få minutter. Det er muligheter for å ha flere tuningsteg (inntil 10 forskjellige program), men det krever da at disse kjøpes separat. Mest vanlig er å ha tuning, samt original program. My Genius verktøyet leser ut bilens programvare og du benytter en helt vanlig PC med et installert program for å sende og motta filer via e-post/nettet.

Fordeler med My Genius:

  • Enkel effekt økning, gjør det selv raskt og enkelt
  • Ingen synlige kabler eller bokser
  • Oppdatering av programvare over nett
  • Enkel meny, norsk bruksanvisning, fri support
  • Reset til original versjon selv – spar tid og penger!
  • Mulighet for flere programmer

Vi tilbyr også Ecutek tuningverktøy: