Tuning med TÜV-godkjenning

Vi kan tilby TUV-godkjent tuning på mange bilmodeller ved hjelp av våre samarbeidspartnere på tuning. Vår egen utviklede software innehar på nåværende tidspunkt ikke TUV-godkjenning.

Send en forespørsel

Godkjent chiptuning hos Statens Vegvesen

For at en softwareendring skal være godkjent, kreves det at det fremlegges dokumentasjon på endringen for Statens Vegvesen. De legger så inn effekt økning og endring inn i kjøretøyets vognkort, noe som bilens eier er pålagt ifølge dagens regelverk. For å kunne gjennomføre dette, så kreves en TUV-godkjenning (Technischer Überwachungs-Verein) eller tilsvarende akkreditert laboratorietest.

Når tuning er installert får du et dokument fra vår leverandør med TUV-godkjenning som du bruker for godkjenning hos vegvesenet. Denne inneholder installasjonsdato og alle nødvendige opplysninger.

HVORDAN GÅR DU FREM?

SEND HENDVENDELSE TUNING