EGR – vi forklarer

Du har kanskje hørt prat om EGR ventil? Dette er et komponent som sitter på de fleste nyere motorer for at den skal oppfylle utslippskravet da den er ny. Mange vet ikke helt hva dette egentlig er, hvordan det fungerer og hva man bør tenke på som bileier. Leser du videre skal vi prøve å forklare deg. 

Hvorfor har biler EGR – Eksos resirkulering ventil?
Jeg har ikke tenkt å detaljert gå inn på det tekniske , men prøve å forklare på enkel måte hvorfor bilen har EGR-ventil og hvordan dette systemet fungerer. Det stilles strenge krav til bilprodusentene i forhold til utslipp for å få lov til å typegodkjenne bilene slik at de kan selges. Dieselmotoren har for høye utslipp og kan ikke selges uten at det gjøres endringer. Det har skjedd mye de siste årene i forhold til nøyaktighet på dyser, pumper m.m. som har påvirket utslippet positivt. Allikevel er ikke det nok til å klare Euro-kravene som myndighetene setter.

Måten bil fabrikantene har løst dette på er bruke forskjellige tilleggs komponenter tilknyttet avgassystemet. Det er her EGR – Eksos tilbakeføring kommer inn i bildet.


Eksempel på EGR-ventil. Kilde: Meca.no

 

Virkemåte EGR – Eksos resirkulering ventil

På en gammeldags motor så går luften fra luftfilter inn i motoren og ut igjen i eksosen bak på bil.

På nyere biler som har EGR system så føres eksosen inn igjen i motoren på innsugsiden. Styrt av en mekanisk/elektrisk ventil med navn EGR-ventil. Ved å sende eksosen inn igjen i motoren senkes forbrenningstampereturen og nitrøse gasser (NOx) senkes.  Selve EGR ventilen sitter der for å regulere når eksos skal slippes tilbake og ikke. Når du f.eks kjører på full gass slippes det tilnærmet ingen eksos tilbake til innsuget, da dette er nødvendig for at du skal få full effekt av motoren.  Mens  ved kjøring midt i turtallsregisteret står EGR åpen og da senkes nitrøse gasser.

I tillegg har motoren forskjellige spjeld som gjør at det skapes vakuum for å trekke mer eksos inn i motoren. Det sitter flere sensorer som skal kontrollere hvor bra forbrenningen er etc. Sensorene gir beskjed til bilens styreenhet som igjen styrer spjeld og ventiler.

Det er ofte montert en EGR-kjøler, den hjelper til å senke temperaturen for mer effektiv reduksjon av nitrøse gasser. EGR-kjøleren har også forbindelse til kjølevæskekretsen på bilen. Ved å sende eksos gjennom kjøleren blir bilen fortere varm ettersom eksosen varmer opp frostvæsken.Prinsippskisse EGR-system

 

Problemer med EGR – Eksos resirkulering ventil?

Når bilen er ny fungerer systemet og utslippet er lavt. Problemene for deg som kunde kommer ofte når bilen er utenfor garantitiden og bilen har fått en del kilometer. Det bør nevnes at vi ser stor igjensoting allerede ved 40 000 km på de fleste modeller.  Som sjåfør vil du merke feil i systemet med at motorlampen tenner eller at bilen mister trekkraft eller fusker ved kjøring.


Eksempel på motorlampe

Feilen som oppstår på motoren er at eksosen som føres tilbake til innsuget legger igjen sot.  Dette sammen med ånding fra oljeutluftingen gjør at det blir liggende igjen noe som kan minne om grøt. Det starter ofte med at selve EGR ventilen soter igjen. Når dette skjer så klarer den ikke og åpne/stenge lenger eller får tregheter i åpning/stenging. Ofte ser man at EGR blir stående oppe og eksos føres tilbake når den ikke skal. Da tetter  innsuget seg med tilhørende komponenter. Dersom man kjører lenge med dette drar det ofte med seg  partikkelfilter og turbo.

Sot innsug

 

Sot ved EGR ventil

Sot i innsugskanaler

På de tre bildene over ser man hvor ille det kan bli. De fleste kunder blir skremt når de ser at det her den rene luften skal passere som skal inn i motoren.

Vanligste årsaker til feil på EGR oppstår

  • Mye «småkjøring» på lavt turtall.
  • Feil på glødeplugger eller insprøytningsdyser
  • Ikke fulgt service eller brukt feil motorolje.
  • Mye kaldstart og kjøring med kald motor
  • Feil på andre komponenter som DPF, turbo, glødeplugger, tett luftfilter osv.

Forebyggende

Motorlampe og avgasslampe lyser, hva gjør jeg?

Når motorlampe tenner eller du merker at bilen ikke går som tidligere anbefaler vi å ta kontakt med verksted. Det er lett å tenke at man ønsker å unngå besøk på verksted for å spare penger, men i disse tilfellene kan man spare mye ved oppsøke verkstedet så tidlig som mulig. Utbedringene er da ofte mye mindre enn om man kjører med bilen i månedsvis. Vi har sett mange eksempler at folk har kjørt med f.eks dårlige glødeplugger eller enkle sensorfeil som har forårsaket tett innsug, EGR, DPF og skadet turbo.

Kan alle verksteder reparere feil på EGR?

De fleste verksteder kan skifte EGR-komponenter og sørge for at systemet blir nullstilt etterpå. Det vi ser store forskjeller på er hva som blir gjort. Ofte blir det ikke utbedret selve årsaken til problemet, f.eks så blir EGR skiftet, men sensorfeilen som gjør at den har tettet seg blir ikke utbedret. Dessverre er det mange verksteder som ikke inspiserer godt nok ved skifte av EGR også. De skifter da kanskje bare ventilen som setter feilkode og renser ikke systemet. Problemene vil da kommer raskt tilbake og ofte dyrere å utbedre enn første gangen.

Hva vi kan hjelpe deg med?

  • Kartlegge utbedringsbehov.  Utlesning feilminne og kontroll av måledata for å kartlegge rep behov. Vi har mer testutstyr enn de fleste merkeverksteder for detaljert analyse av motorens funksjoner.
  • Rense EGR og innsug med kjemikaler som gjør at det ikke må skiftes like mye deler eller kreves mye demontering
  • Skifte EGR. Vi har mange leverandører på prisgunstige komponenter av original kvalitet.
  • Utbedre feil Vi hjelper deg selvsagt med å utbedre feil.

Vi håper dette var nyttig for deg og ta gjerne kontakt om vi kan hjelpe deg med noe.

Vi har mange metoder for å rense, teste og utbedre feil i EGR-systemet. Under finner du litt info om noen av dem.

BG Innsugsrens


BG-maskinen kobles inn på innsuget. Innsug og EGR rengjøres uten mye demontering.

 

Tunap Innsugskanalrens med Granulat

Brukes på biler hvor innsugsventilen og kanalen er veldig sotete. Unngår demontering av topp og gjør det veldig kostnadsbesparende.