Tunap Microflex Servicekonsentrat Bensin 974

Systemvirkestoff for alle bensinmotorer. Renser og smører drivstoffsystemet.

399kr

Tunap Microflex 974 servicekonsentrat bensin. Systemvirkestoff for de alle bensinmotorer.
Renser og smører drivstoffsystemet.

974 Injektor servicekonsentrat microflex®
Beskytter injektorer med ROA2 -teknologien mot drivstoffbetingede avleiringer ved regelmessig bruk. Holder dermed
forbruks- og utslippsverdier på et lavt nivå. Drivstoffet oppfyller drivstoffnormen DIN EN 228 etter at tanken er fylt
på. Egnet for alle bensinblandinger (etanol) (EURO 6).

ROA2 -teknologi (Reactive Organic Amines)
– Videreutvikling av ROA-teknologien (mer effektiv rengjøringsformel)
– Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
– Forebygger ny tilsmussing
–  Løses perfekt opp i alle bensin-drivstoffblandinger

Egenskaper
– Beskytter mot drivstoffbetingede avleiringer
– Virkestoffet aktiveres og virker direkte på injektoren
– Fører drivstofforbruket samt avgassverdiene ved drivstoffbetingede tilsmussinger tilbake til samme nivå
som for en ny bil
– Øker oktantallet for å unngå banking og for å beskytte mot motorskader
– Sluttbrukervennlig

Bruksområde
– For alle sugerør- og direkteinnsprøytnings-ottomotorer
– For sikker drivstoffkvalitet
– For regelmessig beskyttelse etter bruk av direkte injektorrens 979 eller intensiv injektorrens 937

Instruksjoner
Fyll innholdet på tanken. Bruk påfyllingsstuss. Rekker til inntil 80l drivstoff (min. 10l drivstoff).

Dosering
Rekker til inntil 80 liter drivstoff.

HMS

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetsdatablad:  https://www.tunap.no/no/tunap/nedlastinger/Nedlastninger.php

Vekt 1 kg

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad 974

Se alltid oppdaterte sikkerhetsdatablad her

    Ta kontakt om dette produktet