Tunap dieselinjection rens kraftrens 989-500

Tunap Diesel Injection Kraftrens 500ml helles rett i dieselfilteret ved bytte, og gir en effektiv kraftrens av dieselpumpen.

599kr

Tunap Diesel Injection Kraftrens 500ml helles rett i dieselfilteret ved bytte, og gir en effektiv kraftrens av dieselpumpen. Kan også fylles rett i tanken.
Erstatter tidligere Tunap 134.

Rengjør injektorer på en pålitelig måte med ROA2
– Teknologi ved drivstoffbetingede avleiringer. Ved bruk ved
hver service sørger den direkte injektorrensen for mer ytelse og tydelig reduserte utslipp. Drivstoffet oppfyller
drivstoffnormen DIN EN 590 etter at tanken er fylt på.

Engine Efficiency-rengjøringsformel basert på ROA2- teknologi
– Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
– Løses perfekt opp i alle (bio)dieselblandinger
– ROA2 nivå 2: Optimal for kraftig kontaminering

Egenskaper
– Tilbakefører drivstofforbruk og utslipp til samme nivå som for ny bil
– Forbedrer forbrenningen og reduserer dermed partikkelutslippet (euro 6).
– Virkestoffet aktiveres og virker i innsprøytningsområdet og i forbrenningskammeret
– Passer for alle (bio-)dieselblandinger.

Bruksområde
– For alle Common-Rail- og pumpedysesystemer
– Sikrer generell drivstoffkvalitet
– Passer for alle (bio-)dieselblandinger.
– Ved urolig motorforløp eller tap av ytelse

Instruksjoner
-Fyll direkte injektorrens på tanken. Bruk påfyllingsstuss. Rekker til inntil 80l drivstoff. Lavere fyllmengder
forbedrer rengjøringsytelsen (min. 10l drivstoff). Passer for alle biodiesel-blandinger (EURO 6).

Dosering
Bruk i løpet av den årlige inspeksjonen.
300ml: Rekker til inntil 80 liter drivstoff.
500ml: Rekker til inntil 150 liter drivstoff.
950 ml: Rekker til inntil 300 liter drivstoff.

HMS

H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsdatablad:  https://www.tunap.no/no/tunap/nedlastinger/Nedlastninger.php

Vekt 1 kg

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad 989

Se alltid oppdaterte sikkerhetsdatablad her

    Ta kontakt om dette produktet