BG AUTO SANITIZING FOGGER 242ML

DESINFISERING AV BILENS KUPE. (COVID)

Opprinnelig pris var: 299kr.Nåværende pris er: 249kr.

  • Desinfiserer interiøret i bilen, inkludert ventilasjonssystem, varmeregister, fordamper og ventilasjonskanaler
  • Enkel å bruke
  • Engangs aerosolboks
  • Antibakterielt desinfeksjonsmiddel
  • Eliminerer sopp, patogene mikroorganismer og virus
  • Frisk og god epleduft
  • Behandlingstid ca 10-15 min

Automotive Sanitizing Fogger tåkelegger kjøretøyets kupè og desinfiserer interiøret, ventilasjonssystem, varmeaggregat, luftfordamper og ventilasjonsåpninger. Automotive Sanitizing Fogger er både et antibakterielt desinfeksjonsmiddel og deodoriserende middel. Dette produktet inneholder en sterk bakteriedrepende og viricid alkoholbasert formel som er effektiv mot et bredt spekter av bakterier og virus. Produktet er testet og godkjent for å bekjempe de fleste kjente bakterier og virus inkl Sars-Cov2 (Koronavirus) ihht BS EN 1276, BS EN 1650 og BS EN 14476

HMS

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetsdatablad: https://www.relekta.no/Default.aspx?ID=3900&GroupID=GROUP173&ProductID=PROD2137

 

Vekt 1 kg

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad Sanitizing Fogger

Se alltid oppdaterte sikkerhetsdatablad her

    Ta kontakt om dette produktet