Tunap injector kraftrens bensin 979

Tunap Bensin Injection rens 300ml, er en effektiv kraftrens av injectorene. Produktet er beregnet for «problemløsing» og er sterkere enn vedlikeholdsproduktet 974.

449kr

Tunap Bensin Injection rens 300ml, er en effektiv kraftrens av injectorene. Produktet er beregnet for «problemløsing» og er sterkere enn vedlikeholdsproduktet 974.

979 Direkte injektorrens microflex®
Rengjør injektorer på en pålitelig måte med ROA2
-teknologien ved drivstoffbetingede avleiringer. Ved bruk ved
hver inspeksjon sørger den direkte injektorrensen for mer ytelse og tydelig reduserte utslipp. Drivstoffet oppfyller
drivstoffnormen DIN EN 228 etter at tanken er fylt på.

ROA2 -teknologi
– Enda mer effektiv rengjøringsformel
– basert på ROA2

Teknologi
– Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
–  Forebygger ny tilsmussing
–  Løses perfekt opp i alle bensindrivstoffblandinger
– ROA2 nivå 2: Optimal for kraftig kontaminering

Egenskaper
– Fører drivstofforbruket samt avgassverdiene ved drivstoffbetingede tilsmussinger tilbake til samme nivå
som for en ny bil
– Forbedrer forbrenningen og reduserer dermed partikkelutslippet (euro 6).
– Drivstoffet aktiveres og virker i innsprøytningsområdet og i forbrenningskammeret
– Passer for alle (etanol-) bensin-blandinger

Bruksområde
– For alle ottomotorer med sugerør- og direkteinnsprøytning
– For sikring av generell drivstoffkvalitet

Instruksjoner
Fyll innholdet på tanken. Bruk påfyllingsstuss. Rekker til inntil 80l drivstoff. Lavere fyllmengder forbedrer
rengjøringsytelsen (min. 10l drivstoff). Egnet for alle bensinblandinger (etanol) (EURO 6).

Dosering
Rekker til inntil 80 liter drivstoff.

HMS

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsdatablad: https://www.tunap.no/no/tunap/nedlastinger/Nedlastninger.php

Vekt 1 kg

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad 979

Se alltid oppdaterte sikkerhetsdatablad her

    Ta kontakt om dette produktet