Tar miljøet på alvor – Flissundet Motorservice har blitt Miljøfyrtårn

Miljø har alltid vært en viktig del av driften til Flissundet Motorservice, og i 2022 har bilverkstedet blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. 

– Kunder vil kanskje ikke merke det så mye, men leverandører og de ansatte hos oss vil merke det, sier Thomas Bjørneseth fra Flissundet Motorservice.

Bilverkstedet var en av de første med elbilgodkjenning i Solør. Nå er også bedriften blitt Miljøfyrtårn-sertifisert og dermed godt rustet for fremtiden. I oktober overrakte Marius Skymoen, ansvarlig for energi, klima og miljø i Åsnes kommune, beviset på at bedriften har blitt sertifisert. 

– Hvorfor har dere jobbet for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

– Det begynner å bli en del fokus i bransjen og i MECA som vi er en del av. Når man inngår større bedriftsavtaler er det også fokus på dette, og stadig flere leverandører ser viktigheten av det, forteller Bjørneseth.

Bilverksted og Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en stiftelse som tilbyr et program hvor bedrifter kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Ved å bli sertifisert får bedrifter tilgang til verktøy som gjør at man kan sette i gang målrettede miljøtiltak.

– Vi er opptatt av miljø og dette er en fin måte å få vist frem at vi tar dette på alvor, sier han.

Det å bli sertifisert gjør at de nå får systematisert arbeidet enda mer.

– Vi hadde en del på plass fra før, men det blir et ekstra fokus på dette og det er selvfølgelig ting vi kan forbedre. Fremover blir fokus på å bli resertifisert og levere årlige miljørapporter, sier han.

Kriterier

Bilverksteder som Flissundet Motorservice må kunne oppfylle en rekke ulike krav for å kunne bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Flissundet Motorservice skal levere årlige miljørapporter og få kartlagt hvor mye søppel som kastes og også dokumentere søppelsortering. Det vil bli satt nye mål som bilverkstedet skal jobbe mot. Fokus på miljø og bærekraft er ikke bare mer vanlig hos leverandører i dag, men også hos kundene.

– Mye er lovpålagt og som vi allerede hadde på plass. Det kan være alt fra søppelhåndtering, bedriftens risikoanalyse og det er en fin måte å få en systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet på. Det kom en ekstern sertifisør og gikk igjennom verkstedet detaljert for å se om vi oppfylte kravene. Alt var oppfylt og vi ble godkjent. Så fikk vi tips til hva vi kunne gjøre enda bedre og jobbe videre med, sier han.  

– Kunden vil nok ikke merke noe nytt når de leverer eller henter bilen hos oss. Vi har alltid vært opptatt av at det skal være rent og ha fokus på avfallshåndtering, men nå blir det en ekstra trygghet for kundene. Vi ser at det er flere kunder som tenker på dette i dag, sier han.