Ofte stilte spørsmål tuning

Spørsmål og svar?  Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får.

Hvorfor er kvalitet viktig ved tuning?
Chiptuning er et bredt begrep, mange tilbyr dette, men kvaliteten kan variere mye. Vi har vært ett godkjent bilverksted i over 30 år og har over 25 års erfaring med tuning. Vi utvikler egen tuningsoftware med topp moderne utstyr og har  testbenker (Dyno) for 2/4WD,Taktor og for måling på vei . Dette sikrer deg som kunde optimal kvalitet. Mange av våre konkurrenter mangler både verksted autorisasjon, testutstyr eller effektmålere (dyno). Ofte foregår jobben ute på gata. Dette mener vi går utover kvaliteten på jobben.

Hva er chiptuning? 
Chiptuning kommer fra at du tidligere byttet ut bilens chip (Eprom) i motorstyringen. I dag innebærer det som regel å endre bilens software, enten ved å programmere via diagnosekontakten (OBD kontakt) eller ved direkte tilkobling på bilens motorstyreenhet (Boot mode).

Hva er powerboks? 
En powerboks er en tilleggs boks som monteres på motorens ledningsnett. Denne vil således forsøke å lure styresentralen til å øke drivstofftrykk (railtrykket) eller åpningstid for innsprøytningsventiler. Dette er med dagens teknologi alt for få endringer samt at styringssystem vil forstå manipuleringen og tilpasse seg korreksjonen. Således vil effekten fort avta etter noen ukers bruk av bilen. Det vil også være en svært begrenset økning i et smalt område av motorens turtall. Man får alltid et bedre resultat ved å programmere styresentralen, da det er helt nødvendig å øke/endre langt flere parametere.

Vi sier at en Powerboks er et alternativ med begrensede funksjoner og kortvarig effekt.

Hvorfor har ikke dere like høy effekt som andre tuningleverandører?
Vårt mål er en driftsikker bil som har god kjørbarhet. Tallet toppeffekt betyr egentlig bare hva motoren yter i høy fart. Det som er viktig ved kjøring er et bredt dreiemoment, bunndrag og en effekt som fungerer i hele motorens turtallsregister. Vi leverer en god effektkurve, og det er dette man trenger som bileier. Ofte er også effektdiagram hos konkurrenter kun tegnede kurver og ikke en reell måling i testbenk.

Kan man tune en helt ny bil?
Ja, vi tuner stadig helt nye biler. Vi anbefaler at du har kjørt ca 5000 km slik at bilen har fått gått seg til og at eventuelle feil på elektronikk eller annet er oppdaget. Det er ingen selvfølge at en helt ny bil er feilfri fra leveranse hos din bilforhandler.

Gjelder nybilgarantien ved tuning?
Normalt bortfaller garanti på motor og drivverk ved en tuning. Alle våre tuninger (steg1) er utviklet for at kjøretøyets holdbarhet er tilnærmet lik som for en standard kjøretøy. Husk at mange av bilene som selges i Norge er nedjustert i effekt fra fabrikk, for å gi rimeligere salgspris. Noen merker bruker mer tid og sjekker dette nøyere enn andre ved service, de fleste blir aldri oppdaget. Ring oss så kan vi forklare mer om temaet for ditt bilmerke. Mange av våre tuningbestillinger/anbefalinger kommer nettopp fra bilforhandlere rundt om i Norge. Husk at vi også er godkjent for å ta service på alle bilmerker også med gyldig garanti.

Må man melde fra til forsikringsselskapet ved tuning?
Det er eier av bilen som er ansvarlig for å melde ifra om dette. På de fleste tuninger vi utfører er det kun programvare endringer i motorens styresentral, noe som gjør det umulig for de fleste andre verksteder å oppdage dette. Sjekk med ditt forsikringsselskap hva som er gjeldende.

Garanti ved tuning?
Vi garanterer effektøkningen vi oppgir (dersom bilens originale tilstand er normal). Vi garanterer også at bilen ikke får feillamper, kutting, fusking e.l som følge av tuningen. Bilen trenger selvsagt det samme vedlikeholdet som tidligere.

Er tuning farlig for kjøretøyet? Er tuning skadelig?
En ordinær tuning hos oss vil ikke påvirke levetiden på noen komponenter eller levetid på motoren. Det betyr at ved å følge bilens serviceprogram eller vårt «Økonomiservice 5+ program» så er levetiden lik. I Norge har vi et avgiftssystem som gjør at mange biler er nedjustert mht. effekt til Norge. Det betyr at mange biler kan økes mye, uten risiko.

Det som bør nevnes er at det veldig mange useriøse tunere som monterer powerbokser eller dårlig software uten tilstrekkelig testing som gjør stor skade og slitasje på motoren. Vi har over 30 års erfaring som bilverksted og over 25 års erfaring med tuning av biler. En tuning hos oss tar fra 3-6 timer, noe som er nødvendig for en sikker og velfungerende tuning.

Hvorfor er ikke bilen tunet fra fabrikk?
Bilen blir produsert for å passe ulike utslippskrav, kjøreforhold, og svært varierende drivstoffkvalitet i Europa. I Norge har vi også inntil nå nylig veldig høye avgifter på hestekrefter. Noe som gjør at de fleste biler er nedjustert for å få en lavere utsalgspris.

Kan man se at bil er tunet?
Våre tuninger er i hovedsak programmering, det betyr at det er som oftest ikke er fysisk synlig. Vi låser CVN kode ( bilens ID) ved de fleste tuninger . Det betyr at det er ikke synlig pr. i dag. Men  utviklingen går sin gang så vi kan ikke garantere at det skjer endringer hos bilforhandlere/importør.

Lager dere program til hver enkelt bil?
Vi utvikler programmene ved å lese ut bilens originale software og legge endringer inn i den eksisterende software. Dette gjøres individuelt hver gang. Har vi tunet en bil tidligere blir endringen fra tidligere velfungerende biler benyttet og testet om dette fungerer optimalt på akkurat din bil. På mange modeller kan vi også installerer ferdig TUV-godkjent software via leverandør.

Kan andre verksteder lese av feilminne etter en tuning?
Ja, alt forblir likt som på en helt original bil.

Lavere drivstofforbruk ved tuning?
Ved normal kjøring går de fleste biler ned i forbruk. Gjennomsnittelig nedgang basert på tilbakemeldinger er ca 0,1 liter pr mil for en vanlig personbil. Vi har også fått tilbakemeldinger på SUV eller større varebiler som gått ned opptil 0,3liter ved kjøring med stor last eller kjøring med tilhenger. Ved fullgass og hard belastning kan forbruket selvsagt øke noe.

Kan bilen settes original igjen?
Det krever kun en programmering. Vi har alltid backup av original software til din bil.

Minker levetiden ved tuning?
Effekten ved en ordinær tuning blir ikke hevet så mye at det går utover levetiden ved normal kjøring. Ved unormal kjøring på for eksempel bane e. l kan levetiden bli noe redusert.

Må bilen ha service oftere? Må noe spesielt gjøres med bilen i ettertid etter tuning?
Nei, serviceintervallene forblir som før. Vi anbefaler uansett aldri over 15 000km eller 1 år mellom hvert oljeskift på noen bil uavhengig om den er tunet eller ikke. Husk også å bytte olje på Automatgirkasse ca. hver 60000km (noen merker hver 30000km).

 Må bilen være ny for å kunne tunes?
Det eneste som er viktig er at bilen er i god helsemessig tilstand. Det betyr at motor, turbo, clutch etc. er i god stand. Motorens feilminner må være uten feilkoder av betydning og normalt vedlikehold bør være fulgt iht. bilens serviceplan. Vi sjekker alltid feilminner og bilen enkelt ved tuning, dette vil avdekke om bilen bør tunes eller ikke. Dette er inkl. i prisen.

Er det lovlig å tune bilen?
For at en softwareendring skal være godkjent, kreves det at det fremlegges dokumentasjon på endringen for Statens Vegvesen. De legger så inn effekt økning og endring inn i kjøretøyets vognkort, noe som bilens eier er pålagt ifølge dagens regelverk. For å kunne gjennomføre dette, så kreves en TUV-godkjenning (Technischer Überwachungs-Verein) eller tilsvarende akkreditert laboratorietest. Vår egenutviklede software er ikke testet iht. gjeldene krav fra myndighetene, men er av god kvalitet og funksjon for kjøretøyet. Vår software krever derfor en testing hos godkjent test organ f.eks. TUV, før en endring av kjøretøydata i vognkort kan gjennomføres. Det er kundes ansvar å gjennomføre, og dekke de kostnader dette medfører.

På mange modeller kan vi levere TUV-godkjent software og anbefaler alle våre kunder å velge dette, der dette er mulig.

Kontakt oss for mer teknisk info og priser for TUV godkjent tuning til ditt kjøretøy.

Får jeg mangler på PKK etter tuning?
Utslippene vil ved ordinær tuning være innenfor kravene, og dersom ikke noen synlige modifiseringer er gjort i motorrom e. l vil normalt ikke tuning bli merket. Det er heller ikke pr 10.03.17 noen testing av effekt eller utlesning av software som blir gjort ved en PKK/EU-kontroll.

Melder vi ifra om at bilen er tunet til Statens Vegvesen?
For at en softwareendring skal være godkjent, kreves det at det fremlegges dokumentasjon på endringen for Statens Vegvesen. De legger så inn effekt økning og endring inn i kjøretøyets vognkort, noe som bilens eier er pålagt ifølge dagens regelverk. For å kunne gjennomføre dette, så kreves en TUV-godkjenning (Technischer Überwachungs-Verein) eller tilsvarende akkreditert laboratorietest. Vår egenutviklede software er ikke testet iht. gjeldene krav fra myndighetene, men er av god kvalitet og funksjon for kjøretøyet. Vår software krever derfor en testing hos godkjent test organ f.eks. TUV, før en endring av kjøretøydata i vognkort kan gjennomføres. Det er kundes ansvar å gjennomføre, og dekke de kostnader dette medfører.

På mange modeller kan vi levere TUV-godkjent software og anbefaler alle våre kunder å velge dette, der dette er mulig. Kontakt oss for mer teknisk info og priser for TUV godkjent tuning til ditt kjøretøy.

Vil et verksted merke i diagnosen at bilen er tunet?
Nei, diagnose, feilkoder, og funksjoner blir værende uendret. En veldig dyktig mekaniker som kjenner en modell godt kan kanskje legge merke til at noen verdier som f.eks. turbotrykk er økt ca 0,2 bar over normal verdi ved en logging på vei.

Blir motorstøy høyere ved chiptuning?
Ved ordinær chiptuning forblir motorstøy lik. Ved montering av sportseksos, sportsluftfilter eller lignende blir lyden noe endret, men normalt svært lite. Om du da ikke velger et eksosanlegg med noe mer støy (Non resonated).

Må jeg montere sportsluftfilter ved tuning?
Nei, men et filter i tilnærmet ny tilstand er viktig. Dette for at vi skal få testet bilen med maks lufttilgang. Vi anbefaler derimot alltid sportsluftfilter. Dette gir noe høyere toppeffekt og vesentlig mye bedre gassrespons. Sportsluftfilter bidrar også til lavere drivstofforbruk.

Blir avgassnivå endret ved tuning?

Nei, ved ordinær optimering hos oss er utslippene innenfor samme Euro-krav som når du kom med bilen. Dette gjelder dersom ikke annet er spesifisert i dokumentene du får med fra oss.

 

Fikk du ikke svar på dine spørsmål? Ring oss 62 95 59 90