30 år i 2020, men feiring utsettes

Vi utsetter fms-løpet og åpen dag til 2021 pga situasjonen med Covid19

Flissundet Motorservice AS hadde i går styremøte. 
Styret var enstemmig i å utsette løp og åpen dag til 2021. 
Situasjonen og restriksjonene gjør at vi ikke klarer å gjennomføret på den måten vi ønsker.
Det vil tidlig i 2021 tatt stilling til når løpet og åpen dag skal gjennomføres. 

Vi håper at folk har forståelse for dette og blir med oss og feirer 30 i år 2021