Gjør selv – Skifte av dekk

Fast og flatt underlag

Bilen bør stå på hardt underlag slik at jekken ikke synker ned eller triller.  Husk parkbrems så bilen ikke ruller! Bruk en god jekk og ha aldri noen kroppsdeler under uten bruk av støttebukk.

Løsne hjulboltene

Om du ikke har muttertrekker og skal bruke håndverktøy må boltene løsnes før du jekker opp bilen.  Bruker du derimot muttertrekker kan du vente til bilen er jekket opp.

Oppjekking

Bilen har 4 jekkfester, ett ved hvert hjul. Det er viktig at du treffer disse, ellers kan kanaler o.l ta skade. Se i instruksjonsboka om du er usikker.

Merk hjulene, ta av og rengjør

Merk hjulene med posisjon (høyre bak, venstre foran osv) Avmontere hjulet. Rengjør alle flater for rust med en stålbørste.

Ha kontroll på mutterne

Noen biler har ulike muttere/bolter på vinter og sommer-hjulene. Sjekk at mutterne/boltene du bruker er riktige. Dette kan være både lengden og utformingen. Tips slipp en bolt inn i felgen før du montererer. Lengden som stikker ut skal da være ganske lik på begge hjulsettene.

Sentreringsringer

Uoriginale hjul har ofte sentreringsringer. Dette fordi hullet i senter på felgen er forskjellige mellom  bilmerker/modeller. Felgprodusenten velger da ofte å lage en felg som skal passe til flere modeller, og sentreringsringen sin jobb er å sørge for at felgen passer. Påse at sentreringsringen (ofte i plast) av de felgene du tar av ikke sitter igjen på navet på bilen. Da vil du få problemer når du skal sette på igjen hjulene.

Smør gjenger

Smør gjengene med litt olje eller fett. (f.eks Vaselin kan brukes). Dette gjør at momentet blir mer riktig når de strammes. I tillegg til at bolter og muttere varer lenger, og går lettere opp ved neste hjulskift.

Monter på hjulet.

Påse at hjulene settes på rett sted i forhold til rotasjon. Se om det sitter sentreringsringer i felgen der hvor det er nødvendig. Monter boltene og skru de inntil i diagonalt mønster.

Lufttrykk og dekktrykkvarsling

Sjekk lufttrykket. Rett lufttrykk finner du ofte i dørfallet, tanklokket eller i instruksjonsboken. Biler som har dekktrykkvarsling må også dette nullstilles når du er ferdig med dekkskiftet.

Tiltrekking bolter/muttere

Slipp bilen ned og trekk til boltene. Momentnøkkel er å anbefale for korrekt moment. Rett moment finner du i instruksjonsboken. Etter du har kjørt 2-4 mil skal boltene kontrolleres og evt etterstrammes på nytt.

Husk å vaske hjulene godt før de settes bort. Sjekk også tilstanden på dekkene nå, slik at de er klare for en ny sesong.